نگاه

 

حمزة كوتي   از بهر چه خداواره کردی مرا ای پیامبر پشیمانی  (خوانشی در شعر ادیب کمال الدین )

 

حمزة كوتي -  تراژدی جهان (شعر وزندگی ادیب کمال الدین)

 

هادی علی الزیادی رمز صوفیانه در شعر ادیب کمال الدین

 

      فيصل عبد الحسن-  خوانشی در شعر « پادشاه حروف » ادیب کمال الدین

      

 

صفحه عمومى